Groen hart in nieuwe wijk!

NATUUR Insectenwand en vogelbosjes kers op de taart van het nieuwe bospark in Reigersborg

Leerlingen van ’t Skitteljacht en Het Kerspel planten vogelbosjes in het nieuwe bospark met Joka Gosliga.

Ruim 6000 bomen en struiken, waaronder net geplante vogelbosjes, en een grote insectenwand als leefomgeving voor bijen, insecten, egels en vleermuizen.

Leefomgeving voor bijen, insecten, egels en vleermuizen, die vormen samen het nieuwe, deze week geopende bospark in de wijk Reigersborg Zuid in Hoogkarspel. Wat begon als initiatief, met een maquette voor meer groen in de wijk door de bewonersalliantie, eindigt in een heus park, met niet alleen veel groen, maar ook één van de vijf Greenspots in Noord-Holland.

Een Greenspot is een plek waar nieuwe of bestaande initiatieven aan het werk gaan om actief de biodiversiteit te verbeteren. In het bospark is een indrukwekkende muur gemetseld met ronde gaten, oud hout en hoekige plekken waar heel wat dierenleven zich thuis voelt. Het IVN heeft de plek benoemd tot Greenspot.

Als onderdeel van de openingsfestiviteiten mochten leerlingen van basisscholen ’t Skitteljacht en het Kerspel de laatste vogelbosjes in het nieuwe park planten. Wethouders Jeroen Broeders en Yvonne Roos-Bakker onthulden een informatiebord

De bewoners maakten zelf het eerste ontwerp voor het bospark als onderdeel van het project Vitale Dorpen, waarbij ook een tocht werd gemaakt langs de groene plekken in de buurt. De gemeente had inwoners gevraagd na te denken over initiatieven die de leefbaarheid in de dorpskernen ten goede komen.

Afgelopen voorjaar werd aan de hand van het ontwerp gestart met het planten van de eerste bomen. Nu is het bospark een groene strook nieuwe natuur van 3,5 hectare op voormalig akkerbouwland, de buitengrens van de wijk. Janny Meijer, een van de bewoners die vanaf het begin betrokken is bij het project, prees de samenwerking met de gemeente, maar ook met sponsoren, groenbedrijven en het IVN én de natuur en milieufederatie Noord-Holland. Bovendien is wat haast gemaakt, zodat het bospark kon worden geopend voordat de bewoners in deze nieuwe wijk trekken. Toekomstige bewoners waren al wel bij de opening. Zij blijven betrokken bij de ontwikkeling van hun park via natuurwerkdagen. De eerste landelijke natuurwerkdag is op zaterdag 6 november.

Dagblad voor Westfriesland d.d. 16 oktober jl.

Laatste nieuws