Duurzaam wonen - appartementen

Aangenaam wonen, zorgeloos comfort

Het comfort in uw appartement bepaalt in grote mate ook uw woongenot. Warm in de winter, koel in de zomer, ruim voldoende warm water en een gezond binnenklimaat.

De duurzame installaties die Klimaat@home toepast bestaan uit een:

  • Individuele warmtepomp per appartement
  • Boilervat van 150, 210 of 300 liter warm tapwater, afhankelijk van het type appartement
  • Vloerverwarming en koeling in alle verblijfsruimten
  • Gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning
  • Individuele ruimteregeling per verblijfsruimte 
  • Monitoringsysteem

Klimaat@home realiseert hiervoor een uitgekiend klimaatsysteem waarbij een warmtepomp zorgt voor duurzame opwekking van warmte en koude. Met deze efficiënte warmtepomp in de technische ruimte van elk appartement, regelt u eenvoudig uw eigen optimale binnenklimaat.

FLEXIBEL COMFORT PER TYPE WONING

Een eigen boilervat in het appartement zorgt ervoor dat u altijd voldoende warm water voor handen hebt. De grootte van het boilervat is afgestemd op het type appartement voor optimaal comfort. Het is ook mogelijk te kiezen voor maximaal comfort met een groter boilervat.

VERWARMEN ÉN KOELEN

Met vloerverwarming in de woon- en slaapkamers verwarmt u niet alleen, u kunt er in de zomer uw appartement ook mee koelen. Afhankelijk van het type appartement of de individuele keuze die u maakt voor uw eigen appartement, is de temperatuur zelfs per ruimte regelbaar. Het voordeel van vloerverwarming in het appartement is dat er geen warme luchtstromen zijn. Deze luchtstromen worden soms ervaren als tocht. En doordat er bijna geen radiatoren meer zijn is er minder ronddwarrelend stof, wat weer gunstig is voor mensen met allergieën en luchtwegaandoeningen.

VENTILATIE MET WTW

Het ventilatiesysteem in uw appartement filtert de lucht zodat er altijd sprake is van een uitgebalanceerd en gezond binnenklimaat. De WTW installatie wint warmte terug uit de ventilatiestromen wat weer een gunstig effect heeft op uw energieverbruik

Duurzaam wonen - woningen

Hoger wooncomfort, lager energieverbruik

Als koper van een nieuw huis stelt u eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. Alle woningen van ZeemanVastgoed voldoen daarom aan het Bouwbesluit ten tijde van aanvraag van de omgevingsvergunning. En meer dan dat.

Al in het ontwerpstadium besteden wij veel aandacht aan de isolerende werking van de woning, waarbij de minimumeisen van het Bouwbesluit worden overtroffen. Zo ontstaat een hoger wooncomfort en een lager energieverbruik. En dus ook een lagere energierekening!

In de praktijk kunnen we dit bereiken door bijvoorbeeld toepassing van een warmtepomp, zonnepanelen, hoogrendements­beglazing en zware isolatie van daken, gevels en vloeren. Daarnaast is een gezonde leefomgeving gegarandeerd door het uitgekiende ventilatiesysteem van natuurlijke luchtaanvoer en mechanische afzuiging.

Tip: Bij lage temperatuurverwarming warmt uw woning langzamer op dan met radiatoren.
Hou daarom de stand van uw thermostaat zo constant mogelijk.